Arhitektonske animacije

Arhitektonske animacije su kratki filmovi koji na moderan i zanimljiv način prezentuju građevinski objekat koji najčešće još nije počeo da se gradi. Arhitektonske animacije se rade tako što se, na osnovu arhitektonskih crteža modeluje objekat, okruženje, osmisli se scenario filma, muzička podloga, tekst koji će govoriti glas u pozadini.... Cilj je da se objekat prikaže u u što je moguće boljem svijetlu i što realnije kako bi se budući investitori i kupci za njega zainteresovali.

Za razliku od arhitektonskih renderinga koji predstavljaju samo sliku, arhitektonska animacija je kompletan doživljaj koji pred očima posmatrača stvara jasnu sliku spoljašnjosti i unutrašnjosti objekta.

Arhitektonske animacije su našle široku primjenu u savremnom poslovanju a neke od oblasti u kojima se najčešće koriste su:
- prezentacije pred investitorima, kupcima, partnerima,
- konkurisanje na tenderima,
- izdavanje građevinskih dozvola,
- izdavanje dozvola za razvojne planove,
- Internet prezentacije, TV reklame,
- izrada reklamnog materijala (kataloga, brošura, plakata).

Posljednji projekat "Airport Center Sarajevo":