Dizajn etiketa i ambalaže za proizvode

Naši kreativni timovi sastavljeni od dizajnera, tekstopisaca i stručnjaka za brendiranje vrše izradu etiketa i ambalaže za sve vrste proizvoda. Samom procesu izrade izrade vizuelnog izgleda proizvoda prethodi pripremna faza u kojoj pruočavamo vaš proizvod, podneblje sa kog dolazi i konkurenciju. U zavisnosti od vaših želja, posao može da obuhvati i osmišljavanje imena, slogana i drugog reklamnog teksta za proizvod, dizajn logotipa, grba, zaštitnog znaka.

Proces izrade etiketa i ambalaže

Početna faza su razgovori tokom kojih pažljivo slušamo sve vaše želje i vizije, skrećemo vam pažnju na njihove mane i prednosti, na prijetnje i šanse koje stoje pred vašim proizvodima. U ovoj fazi zajedno dolazimo do početne ideje koja će nam biti vodilja tokom cijelog procesa.

Nakon obavljenih razgovora, pristupamo proučavanju samog proizvoda, porijekla, istorije, konkurentskih firmi i njihovih proizvoda i dolazimo do optimalnog rješenja za vaš proizvod.

Nakon završenih pripremnih poslova, ulazimo u sam proces dizajniranja u koji se uključuju svi naši dizajeri, kreativni direktori i spoljni stručni saradnici za brendiranje proizvoda. Ukoliko posao nalaže, uključujemo i tekstopisce koji osmišljavaju slogane ili reklamni tekst koji će se naći na proizvodu.

Bez obzira na kreaitnu snagu naših dizajnera, kako bismo izbjegli mogućnost ponavljanja sličnih stilova, s vremena na vrijeme u posao uključujemo i spoljne dizajnere, najčešće iz drugih država čime naša finalna rješenja zadržavaju svježinu i originalnost.

U zavisnosti od vaših želja, prihvatamo na sebe i obavezu da izvršimo izradu većeg broja različitih prijedloga budućeg dizajna. Isto tako, moguće je organizovati istraživanje tržišta na području jedne ili više država u kojima potrošači sami donose odluku o tome u kojoj "odjeći" žele da gledaju vaše proizvode.

Iskustvo

Dizajnirali smo etikete, ambalažu i osmišljavali imena i slogane za vinarije, prehrambenu industriju, fabrike za preradu voća i povrća, proizvođače tekstilnih proizvoda i mnoge druge.

Vaši proizvodi su kao i ljudi, oni imaju svoju ličnost i svoj identitet. Samo uz pomoć odgovorajuće etikete i ambalaže, moći će da izraze sve svoje kvalitete.