Dizajn logotipa

Logo (logotip) je grafičko rješenje koje predstavlja kompaniju ili brend i on ima identifikacionu, informacionu i reklamnu funkciju. Logo je važan dio imidža svake firme i predstavlja snažno oruđe koje mora da kombinacijom slova, geometrijskih oblika i slika stvori pozitivnu sliku o brendu koji predstavlja.

Logotipi kreirani do 1950-ih godina služili su samo za prikazivanje na štampanim medijima. Danas, logo mora da bude podesan za prikazivanje, kako na papiru, tako i na web sajtu, televiziji, 3D prostoru, reklami, crno-bijeloj varijanti, velikom i malom formatu.

Šta čini kvalitetan logo?

Kriterijumi koji mogu da posluže kao smjernice za prepoznavanje kvalitetnog logotipa su:
- logo treba da je skladna cjelina (slika), neopterećena nepotrebnim elementima,
- da sadrži elemente povezane sa poslovanjem kompanije,
- da na pravilan način naglašava ime kompanije,
- da je upotjebljen čitljiv font (oblik slova) koji nije u suprotnosti sa znakom logoa,
- mora da se pravilno prikazuje u crno-bijeloj varijanti.

Ma koliko da je kvalitetan, logo ne može od lošeg proizvoda da napravi dobar niti može da sačuva kompaniju sa lošim rukovodstvom. Ali, dobro dizajniran logo uvijek će dovesti do toga da dobar proizvod ili usluga ispolje sav svoj potencijal.

ZAKUP medija dizajnerski timovi

ZAKUP medija se trudi da svakom poslu pristupa maksimalno profesionalno i sa jednakom posvećenošću, bilo da se radi o kompleksnim ili jednostavnim projektima. Međutim, ponekad naši klijenti žele da kao finalni prijedlog logotipa dobiju više od standarnog broja prijedloga. U tim sličajevima, sastavljamo poseban tim dizajnera iz različitih država i kao rezultat toga, klijent ima mogućnost biranja svog budućeg zaštitnog znaka između 20 raznih originalnih idejnih rješenja. Više o paketima i cijenama izrade logotipa na stranici Cjenovnik usluga grafičkog dizajna