Facebook reklama

Zašto Facebook reklama?

Facebook je trenutno najbogatija društvena mreža, ne samo po broju članova, nego i po mogućnostima koje nudi za oglašavanje. Iako su nekada Google (AdWords) i Yahoo (Media.net) bili stub internet reklame, danas to nije slučaj, bez obzira na činjenicu da iz ovih mreža stoje dva najpopularnija pretraživača.

Pored broja registrovanih korisnika i korisnika koji ga svakodnevno koriste, Facebook je u prednosti u odnosu na ostale i kada je u pitanju sam sistem oglašavanja a tu se u prvom redu misli na mogućnosti ciljanja korisnika.

Google i Yahoo oglasi imaju mogućnost ciljanja korisnika kojima će prikazivati oglase prema interesovanju zasnovanom na ranijem pregledu sajtova (cookies) ili prema lokaciji, polu, godinama korisnika. U prvom slučaju, radi se o veoma nepreciznom načinu ciljanja, pogotovu kada se radi o računaru koji koristi više ljudi a ograničenja drugog načina leže u činjenici da korisnici moraju imati (i u tom trenutnu biti prijavljeni) na Google ili Yahoo nalog. Najveću štetu od ovih ograničenja snose oglašivači kojima većinu budžeta za Internet reklamu 'potroše' korisnici koji nisu njihova ciljna grupa.

Zašto ZAKUP medija?

Da bi se kreirala kvalitetna Facebook kampanja, potrebno je do detalja poznavati sve mogućnosti koje nudi Facebook sistem oglašavanja. To se odnosi na formate slika, dozvoljen sadržaj na slikama i dozvoljenu količina teksta, prednosti i mane svake od ponuđenih opcija ciljanja i sl. Pored toga, potrebno je pravilno odrediti i rasporediti budžet, kreirati oglase i stalno pratiti tok kampanje.

Jasno je da ljudi koji se nalaze na rukovodećim pozicijama nemaju da sami obavljaju sve ove poslove a često i njihovi saradnici usljed nedovoljno iskustva ili zauzeti drugim poslovima, pogrešno koriste budžet koji im je na raspolaganju i Facebook reklama ne daje očekivane razultate.

ZAKUP medija svakodnevno kreira nove kampanje za lične potrebe i za svoje klijente i to traje već godinama. Zahvaljujući iskustvu koje smo stekli i stalnom praćenju novih mogućnosti Facebook oglašavanja, možete biti sigurni da će Vaša reklama koristeći budžet koji nam je na raspolaganju, obuhvatiti maksimalan broj potencijalnih korisnika Vaših proizvoda i usluga.

U sve kampanje je uključeno besplatno osmišljavanje reklamnog teksta, dizajn oglasa, kreiranje i praćenje kampanje.

Kontaktirajte nas kako biste saznali sve što Vas zanima vezano za uslove i načine oglašavanja i sigurni smo da ćete uz našu pomoć mnogo više dobiti za isti novac koji ste planirali uložiti u Facebook reklamu.