Google reklama

Oglašavanje na Google plaćenim oglasima omogućava da se Vaša web stranica pojavljuje na početku rezultata kada se vrši pretraga interneta sa terminima koji su definisani prilikom kreiranja kampanje. Pored toga, ukoliko se tako definiše u kampanji, oglasi koji se kreiraju, prikazivaće se na mreži sajtova uključenoj u Google sistem oglašavanja:

Google oglasi na pretraziGoogle oglasi na drugim stranicama
Google oglasi na stranici pretrageGoogle oglasi na drugim web stranicama

Zašto Google oglasi?

Google je već duže vremena najpopularniji pretraživač ali i idealno mjesto za postavljanje reklame. Pored velikog broja drugih podešavanja koje nudi Google sistem oglašavanja, najvažnija su dva: ciljanje prema teminima i prema lokaciji. To znači da može da se tačno odredi kome će se prikazati njegov oglas i kada. Npr. ako ste vlasnik turističke agencije i želite da se Vaši oglasi pojavljuju samo osobama iz određene države i samo kada pretražuju Google po terminima koji su vam bitni (npr. "turističa putovanja").

Naplata za Google oglase se vrši kada neko klikne na Vaš oglas, tj. kada dođe na vašu web stranicu. Zahvaljujući stalnom usavršavanju ovog sistema, mogućnost zloupotrjebe je svedena na minimum.

Zašto ZAKUP medija?

Google sistem oglašavanja je vrlo fleksibilan i maksimalno podređen korisnicima. Međutim, ovaj sistem može da i da nanese velike troškove u veoma kratkom vremenskom periodu ukoliko se ne koristi na pravi način. Dovoljna je jedna greška prilikom kreiranja kampanje i za manje od 24h sav Vaš budžet može biti potrošen pa čak i mnogo više od toga. A trošak u ovom slučaju može biti ne samo budžet koji ste planirali potrošiti za kampanju, već i sa novac koji se nalazi na vašoj kreditnoj kartici.

ZAKUP medija se već nekoliko godina svakodnevno bavi kreiranjem i realizacijom ove vrste kampanja, za sopstvene ali i za potrebe svojih klijenata. Zahvaljujući iskustvu stečenom tokom proteklih godina, sa nama možete biti sigurni da će novac koji ste planirali potrošiti na Google reklamu biće utrošen na najbolji mogući način.

Cijena oglasa i ZAKUP medija usluga

Tačnu cijenu oglasa po kliku nije moguće odrediti bez prethodnog uvida u geografsku lokaciju na kojoj će se prikazivati oglasi i listu ključnih riječi povezanih sa djelatnošću kompanije. Tako recimo, cijena po jednom kliku može da bude od samo 0.02 EUR pa do nekoliko ili čak i preko 10 EUR.

Naš je zadatak da svoje znanje i iskustvo iskoristimo tako da za novac koji nam povjerite dobijemo što više posjeta, da omogućimo prikazivanje oglasa prema kriterijumima koje smo usaglasili uz što nižu cijenu po kliku.

Standardna cijena našeg angažovanja na poslovima ove vrste je 15 % vrijednosti kampanje. To uključuje kreiranje kampanje (odabir ključnih riječi, ciljanje, osmišljavanje tekstualnih oglasa), praćenje kampanje i izrada izvještaja.

Dizajn slikovnih banera za Google kampanju se naplaćuje prema važećem cjenovniku za usluge grafičkog dizajna.