Optimizacija sajtova - SEO - Kako biti prvi na Google i Yahoo

Search Engine Optimization - SEO - optimizacija na pretraživačima je skup radnji čiji je cilj da poboljša pozicioniranost web stranice na Internet tražilicama (Google, Yahoo, Msn). Optimizacija zahtjeva veliko poznavanje rada tražilica i svih dozvoljenih radnji čijim se sprovođenjem povećava pozicioniranost sajta a samim tim i njegova posjećenost.

Kratka SEO istorija

Sa pojavom sajtova koji su omogućavali pretragu Interneta (Yahoo, Google, MSN), kod vlasnika komercijalnih sajtova se javila potreba da njihova stranica bude među prvim rezultatima prilikom pretraga koje su povezane sa njihovim proizvodima i uslugama. Kako su se ovi sajtovi tipa Google i Yahoo razvijali i usavršavali, time je ovaj SEO proces postajao sve teži i teži pa je sve to dovelo do razvijanja 2 glavne SEO tehnike: white hat i black hat. Ove tehnike predstavljaju dva različita pristupa procesu optimizacije. Njihov glavni cilj - dovođenje sajta na prve pozicije - je identičan ali način i kvalitet rada nisu.

White hat optimizacija strogo poštuje sva pravila internet pretraživača i sajt dovodi na prve pozicije bez opasnosti od banovanja zbog nedozvoljenih radnji. Nakon što je web stranica zauzela prve pozicije na pretraživačima koristeći white hat tehniku, sajt ima velike šanse da dugo vremena zadrži stečene pozicije. Pri tom je neophodno i dalje raditi na optimizaciji kako iz razloga što i drugi konkurentski sajtovi rade na svojoj optimizaciji i nerealno je očekivati da se jednom postignuti rezultati mogu trajno održati bez dodatnog rada.

Black hat optimizacija ne mari puno za pravila, već joj cilj da se u što kraćem vremenu web sajt nađe na prvim pozicijama. To joj i polazi za rukom ali nakon što se sajt pojavi na prvim pozicijama, već nakon nekolika dana dolazi do banovanja od strane Google-a ili Yahoo-a i nakon toga, gotovo da je nemoguće povratiti čak i pozicije koje je stranica imala prije procesa optimizacije.

ZAKUP medija u svom radu koristi isključivo white hat tehniku optimizacije.

Proces optimizacije

Kako bismo što bolje objasnili šta predstavlja optimizacija i tok samog procesa optimizacije, poslužićemo se jednim izmišljenim primjerom. Prevodilačka agencija ABC nam se obratila sa sljedećim zahtjevom: Želimo da se naš sajt nalazi među prvih 10 rezultata na Google za sljedeće termine: "usluge prevođenja sarajevo", "prevodilačka agencija sarajevo" i "prevođenje bih".

Nakon zahtjeva, zajedno sa klijentom pristupamo izradi liste termina i fraza za koje je potrebno obezbjediti da se sajt prikazuje među prvim rezultatima. Po usvajanju liste termina za koje će se vršiti optimizacija, nastupa proces analiziranja trenutne pozicioniranosti sajta ali i konkurentnih sajtova na Internetu.

Tokom ovog procesa se pažljivo analiziraju svi faktori koji mogu da utiču na rad, trenutna pozicija sajta za date termine i određuje se cijena procesa optimizacije. U ovoj fazi se klijentu dostavljaju i minimlane pozicije na kojima garantujemo da će sajt nalaziti nakon završene optimizacije. Npr. za "usluge prevođenja sarajevo" - 4. mjesto, za "prevođenje bih" - 2. mjesto na Google itd.

Nakon prihvaćene ponude od strane klijenta, pristupa se radu. Izrađuje se plan optimizacije i počinje proces koji traje najmanje 30 dana. Prvi rezultati poboljšanja na pretraživačima su vidljivi već nakon 10-14 dana rada a prvi konkretni rezultati nakon 20 dana.

Nakon što je završena optimizacija, klijentu se dostavlja izvještaj procesa optimizacije koji obuhvata napredovanje sajta tokom procesa optimizacije. Ovaj izvještaj predstavlja tabelarni prikaz trenutnih pozicija po danima sajta za dogovorene termine.

Cijene optimizacije sajta

Iako nastojimo da javno objavljujemo cijene svih usluga iz zvanične ponude, u ovom slučaju je to nemoguće iz razloga što svaki proces optimizacije zahtjeva različitu količinu vremena koje je potrebno uzložiti da bi se posigao željeni rezultat. Faktori koji utiču na cijenu su: trenutna pozicioniranost sajta za termine koji su predmet optimizacije, obim poslova koje je potrebno izvršiti u kodu stranice, starost sajta, izgled domena... i jedan od najvažnijih faktora: konkurentnost djelatnosti, odnosno, ključnih riječi za koje je potrebno optimiziovati stranicu.

Najlakši i najbrži način da saznate cijenu procesa optimizacije za vašu stranicu je da nas kontaktirate. Pošaljite nam link do vaše stranice i listu riječi za koje biste željeli da se sajt nađe na prvim pozicijama. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko sastavljanja liste, stojimo vam na raspolaganju.